W dniu 15.10.2014 została opublikowana nowa wersja serwera TeamSpeak 3.0.11.1.

Zmiany w tej wersji

=============================================================

+ Funkcja dodana lub znaczące usprawnienie
– Poprawka lub usunięcie czegoś
* Zmiana lub Informacja
! Ważne – Zwróć uwagę!
=============================================================

=== Wydanie 3.0.11.1 Serwera 15 Października 2014
– Poprawki systemu licencji

=== Wydanie 3.0.11 Serwera 30 Września 2014
! Od tego wydania serwery TS3 przestają wspierać Mac OSX PowerPC
! Od tego wydania wersja Windows servera wymaga procesora obsługującego SSE2
! Od wydania 3.0.12 (następnego), serwer TS3 nie będzie obsługiwał OSX w wersji 10.6 i wcześniejszych.
! Od tego wydania plugin bazy danych MySQL został zastąpiony przez plugin MariaDB. Proszę przeczytać doc/update_mysql_to_mariadb.txt, by zapoznać się z informacjami, jak dokonać aktualizacji. Proszę również zwrócić uwagę, że domyślny zestaw znaków dla bazy danych to teraz ‘utf8mb4’ co oznacza, że serwer musi korzystać co najmniej z MySQL 5.5.3 lub MariaDB 5.5 .
! Kiedy stworzona zostaje nowa baza danych, używać będziemy kilku dodatkowych uprawnień domyślnych dla grupy Guest Server Query.
Uprawnienia dla istniejących baz danych pozostaną niezmienione.
Nowe uprawnienia domyślne dla grupy Guest Server Query powinny zapobiec zalewaniu Server Query spamem. Te dodatkowe uprawnienia to:
* b_channel_join_permanent = false, negate = true, skip = true
* b_channel_join_semi_permanent = false, negate = true, skip = true
* b_channel_join_temporary = false, negate = true, skip = true
* b_channel_join_create_permanent = false, negate = true, skip = true
* b_channel_join_create_semi_permanent = false, negate = true, skip = true
* b_channel_create_temporary = false, negate = true, skip = true
* b_client_server_textmessage_send = false, negate = true, skip = true
* b_client_channel_textmessage_send = false, negate = true, skip = true
* b_client_offline_textmessage_send = false, negate = true, skip = true
* i_client_private_textmessage_power = -1, negate = true, skip = true
* i_client_poke_power = -1, negate = true, skip = true
! Jeżeli do query zalogowany jest tylko 1 serveradmin, może on wybrać każdy serwer (use)
bez względu na limit klientów.
! Funkcja „Wan IP” serwera Windows została usunięta, jako że już nie działa.
Jeżeli chcesz poznać swój adres wan ip, skorzystaj z istniejącej darmowej usługi jak http://ipinfo.io
+ Zaktualizowano bazę danych ip2location
+ Usprawniono sprawdzanie i wiadomości błędów dla białych/czarnych list query.
– Naprawiono awarię związaną z błędnymi adresami ip na FreeBSD.
– Naprawiono możliwość wystąpienia awarii podczas łączenia się klienta.
– Naprawiono błąd powodujący, że powiadomienia o zdarzeniach na kanale przestawały działać po pewnym czasie.
– Naprawiono błąd powodujący, że konta query otrzymywały uprawnienia na innych serwerach wirtualnych.
– Naprawiono awarię podczas usuwania skarg.
– Naprawiono problem, gdzie użytkownicy nie były usuwane z bazy danych po dbclientkeepdays, kiedy kilka serwerów TS3 mających różne wartości dbclientkeepdays łączyło się z tą samą bazą danych.
– Instancja serwera nie uruchamia już kopii serwerów wirtualnych.
– Użytkownik Guest ServerQuery ma teraz zawsze domyślną grupę server query, nawet kiedy używa wiruatlnego
serwera.
– Uprawnienia grupy instancji serwera respektują teraz flagę negate.
– Hasła tymczasowe i tokeny (klucze uprawnień) klienta są usuwane, kiedy klient zostaje usunięty z bazy danych.
– Skargi zgłoszone przez i na klienta są usuwane, kiedy klient zostaje usunięty z bazy danych.
– Naprawiono możliwe zawieszanie serwera przy połączeniach query.
– restart ts3server_startscript.sh teraz działa z parametrami.
– ts3server_startscript.sh wykonuje lepszy test dla FreeBSD.