15 grudnia została wydana nowa wersja serwera TeamSpeak 3.0.11.2.

Wprowadzono kilka istotnych zmian we wtyczce MySQL oraz kilka mniejszych poprawek u użytkowników query i uprawieniach.

Przed każdą aktualizacją serwera do nowej wersji zalecamy zrobienie kopii zapasowej bazy danych.

Główne zmiany w tej wersji:

  • Wtyczka MySQL została zastąpiona przez Maria DB. Z tego powodu w celu uruchomienia serwera na innej bazie niż SQLite wymagana jest baza danych minimum w wersji MySQL 5.5.3 lub MariaDB 5.5.
    W celu przejścia z MySQL do Maria DB należy wykonać konwersji ze wsparciem utf8mb4. W dokumentacji zostały podane dokładne instrukcje.
  • Uprawienia Guest ServerQuery mogą być zastrzeżone flagą negative. Wiele użytkowników miało problemy z tymi użytkownikami spamującymi okna wiadomości, bądź kanały. Teraz można zablokować im te funkcje nie wpływając na normalnych użytkowników serwera. Wszystkie nowe instancje serwerów mają standardowo ustawione restrykcje, jednakże w celu wprowadzenia zmian na już działających serwerach należy zmodyfikować uprawienia ręcznie.
  • Użytkownicy query są teraz wiązani z serwerami, gdzie zostały utworzone i posiadają uprawienia tylko do tego serwera wirtualnego. Na każdym innym serwerze będą traktowani jako goście.

W celu wprowadzenia ręcznej aktualizacji należy w konsoli zmienić następujące uprawienia.

login serveradmin PASSWORD
use port=ANY_ACTIVE_PORT
servergroupaddperm sgid=1 permsid=b_channel_join_permanent permvalue=0 permskip=1 permnegated=1|permsid=b_channel_join_semi_permanent permvalue=0 permskip=1 permnegated=1|permsid=b_channel_join_temporary permvalue=0 permskip=1 permnegated=1|permsid=b_channel_create_permanent permvalue=0 permskip=1 permnegated=1|permsid=b_channel_create_semi_permanent permvalue=0 permskip=1 permnegated=1|permsid=b_channel_create_temporary permvalue=0 permskip=1 permnegated=1|permsid=b_client_server_textmessage_send permvalue=0 permskip=1 permnegated=1|permsid=b_client_channel_textmessage_send permvalue=0 permskip=1 permnegated=1|permsid=b_client_offline_textmessage_send permvalue=0 permskip=1 permnegated=1|permsid=i_client_private_textmessage_power permvalue=-1 permskip=1 permnegated=1|permsid=i_client_poke_power permvalue=-1 permskip=1 permnegated=1