Uprawienia

Uniemożliwienie podglądu innych kanałów

Scenariusz: Chciałbym uniemożliwić nowym użytkownikom TeamSpeak 3 podglądu wszystkich kanałów. Rozwiązanie: Wystarczy ustawić grupie Guest uprawienie i_client_max_channel_subscriptions na wartość 1. W tym przypadku użytkownik ma możliwość podglądu tylko jednego kanału, czyli tego na którym się aktualnie znajduje.

Wchodzenie na wybrane kanały

Scenariusz: Jak umożliwić nowym użytkownikom wejście tylko na wybrane kanały? Rozwiązanie Należy zapoznać się z uprawieniami i_channel_join_power oraz i_channel_needed_join_power. Jeżeli na serwerze nie ma dużo kanałów to ustawimy grupie Guest i_channel_join_power na 5 oraz w Permissions (Uprawienia) na kanałach do których może wchodzić zmieniamy Join Power (i_channel_needed_join_power) na 5 lub mniejszy. Na kanały które nie może wchodzić […]

Wszystko o Systemie Uprawień / Zezwoleń

System Uprawień / Zezwoleń System Zezwoleń to bardzo uniwersalny i funkcjonalny system, który określa jacy użytkownicy mają prawo do wykonania danych działań. Jakie są rodzaje uprawnień? ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zezwolenia Boolean Te zezwolenia mogą mieć tylko dwie wartości, prawda lub fałsz. Przykład: b_virtualserver_modify_name   Z nazwy zezwolenia natychmiast widać, że jest to zezwolenie boolean, ponieważ rozpoczyna się […]

Uniemożliwienie chodzenia po kanałach grupie Guest

Scenariusz: Nowi użytkownicy posiadający wyłącznie grupę Gust nie mogą wchodzić na kanały. Rozwiązanie: Kanały stałe: Usuwamy prawo b_channel_join_permanent. Kanały półstałe: Usuwamy prawo b_channel_join_semi_permanent. Kanały tymczasowe: Usuwamy prawo b_channel_join_temporary.

Uniemożliwienie nadawania wyższej grupy

Do wykonania tej operacji musimy operować w zaawansowanym systemie uprawień. Zakładamy poniższy scenariusz: Posiadamy grupy Właściciel oraz Server Admin. Chcemy zablokować grupie Server Admin możliwość dodania się do grupy Właściciel. Rozwiązanie: W tym celu musimy obniżyć wartości następujących uprawień na niższe niż w grupie Właściciel. W tym scenariuszu Właściciel będzie posiadał uprawienia 75, grupa Server […]

Uniemożliwienie banowania/kickowania pewnej grupy

Do wykonania tej operacji musimy operować w zaawansowanym systemie uprawień. Przykładowo mamy następujący scenariusz: Na grupie jest grupa Root i Server Admin. Chcemy uniemożliwić grupie Server Admin banowania/wywalania osób z grupy ROOT. Rozwiązanie: Grupa ROOT przykładowo posiada uprawienia najwyższe na serwerze – 75. Musimy grupie Server Admin ustawić poniższe wartości zarówno Value i Grant. Ponieważ […]

Tworzenie kanału moderowanego

W celu stworzenia kanału moderowanego na którym będą mogły rozmawiać tylko osoby z prawem głosu musimy zmienić uprawienie Needed Talk Power (i_client_needed_talk_power). Standardowa grupa Voice posiada Talk Power (i_client_talk_power) ustawione na 25, więc taką wartość ustawiamy na danym kanale. Wtedy Administratorzy Serwer, Channel Admin i Operator będą mogli dać danej osobie prawo głosu. Klikamy prawym […]

Sortowanie grup serwera

Wchodzimy w uprawienia grupy i zmieniamy Value (wartość) uprawienia i_group_sort_id na liczbę porządkową. Przykładowo jeżeli grupa ma być pierwsza to wartością będzie 1. Jeżeli twój wygląd uprawień wygląda inaczej i nie możesz znaleźć tej pozycji to prawdopodobnie masz podstawowy widok. W tym artykule znajdziesz jak zmienić na widok zaawansowany.

Zaawansowany system uprawień

W nowych instalacjach TeamSpeak 3 są dwie metody włączenia zaawansowanego systemu uprawień. Metoda pierwsza Wchodzimy w Settings > Options (Windows: Alt+P, Mac: ⌘+,) i w pierwszym oknie Application w dziale Misc  zaznaczamy [x] Advanced Permissions System. Metoda druga Wchodzimy w uprawienia grup Permissions > Server Groups i klikamy strzałkę w dolnym lewym roku środkowego jak na obrazku […]

Jak zrobić rangę wyższą niż Server Admin?

W środowisku TeamSpeak 3 wiele osób próbuje stworzyć rangę wyższą niż Server Admin. Część z nich, które posiada dostęp do maszyny na której stoi serwer przyznaje użytkownikowi grupę Server Admin Query z wartością 100. Jednak jest to błędne myślenie porównywalne do dania roota (pełnej kontroli do) serwera dedykowanego, gdy klient potrzebuje jedynie serwer www. Takie […]