Packet loss (pol. utrata pakietów) – jest to wskaźnik utraty pakietów, które wychodzą od źródła do miejsca docelowego w sieci. W przypadku serwerów głosowych pomiędzy klientem TeamSpeak 3 i serwerem.

Szukanie źródła problemu z  wysoką stratą pakietów na TeamSpeak

W przypadku występowania wysokich utrat pakietów należy znaleźć jego źródło. Często zdarza się, że klient narzeka na dostawcę serwera, a problem leży po stronie klienta lub jego dostawcy internetowego.

Nie sugerujmy na winę dostawcy, gdy średnia utraty pakietów na TeamSpeaku jest wysoka. Jest to średnia utraty zarówno po stronie klienta jak i serwera. Możliwe, że serwer ma 0% utraty, a klienci 10% i wtedy pojawia się średnia 10%.

W celu sprawdzenia po czyjej stronie jest problem można wejść w szczegóły jednego klienta i zobaczyć czy wysoki packet loss jest na wejściu (In) czy wyjściu (Out). Jeżeli jest na wejściu to problem leży po stronie klienta, jeżeli wyjściu to serwera.

Szczegółowo problem można zidentyfikować za pomocą testu programem WinMRT. Jeżeli utraty zaczynają się od pierwszego hosta to problem leży po stronie lokalnej sieci np. przeciążenie.  Gdy utraty zaczynają się nieco dalej, ale bliżej pierwszego hosta niż ostatniego to problem zazwyczaj występuje po stronie operatora internetowego, z którego korzysta klient. Winę po stronie dostawcy serwera TeamSpeak 3 można stwierdzić dopiero, gdy utraty zaczynają się dopiero bliżej ostatniego hosta. 100% problem dostawcy serwera TeamSpeak 3 jest jeżeli packet loss występuje dopiero na ostatnim hoście.

Hosting TeamSpeak 3 MultiGaming.pl monitoruje utraty pakietów do poszczególnych dostawców internetowych za pomocą specjalistycznych narzędzi po stronie serwera.