Wchodzimy w uprawienia grupy i zmieniamy Value (wartość) uprawienia i_group_sort_id na liczbę porządkową.

Przykładowo jeżeli grupa ma być pierwsza to wartością będzie 1.

Sortowanie grup

Jeżeli twój wygląd uprawień wygląda inaczej i nie możesz znaleźć tej pozycji to prawdopodobnie masz podstawowy widok. W tym artykule znajdziesz jak zmienić na widok zaawansowany.