Scenariusz:

Nowi użytkownicy posiadający wyłącznie grupę Gust nie mogą wchodzić na kanały.

Rozwiązanie:

Kanały stałe: Usuwamy prawo b_channel_join_permanent.
Kanały półstałe: Usuwamy prawo b_channel_join_semi_permanent.
Kanały tymczasowe: Usuwamy prawo b_channel_join_temporary.