Do wykonania tej operacji musimy operować w zaawansowanym systemie uprawień.

Zakładamy poniższy scenariusz:

Posiadamy grupy Właściciel oraz Server Admin. Chcemy zablokować grupie Server Admin możliwość dodania się do grupy Właściciel.

Rozwiązanie:

W tym celu musimy obniżyć wartości następujących uprawień na niższe niż w grupie Właściciel. W tym scenariuszu Właściciel będzie posiadał uprawienia 75, grupa Server Admin ponieważ jest piątą grupą adminisracyjną na serwerze to 70.

Zmieniamy wartość Value i Grant na 70 następujących uprawień:

  • i_group_modify_power
  • i_group_needed_modify_power
  • i_group_member_add_power
  • i_group_needed_member_add_power
  • i_group_member_remove_power
  • i_group_needed_member_remove_power