Scenariusz: Jak umożliwić nowym użytkownikom wejście tylko na wybrane kanały?

Rozwiązanie

Należy zapoznać się z uprawieniami i_channel_join_power oraz i_channel_needed_join_power.

Jeżeli na serwerze nie ma dużo kanałów to ustawimy grupie Guest i_channel_join_power na 5 oraz w Permissions (Uprawienia) na kanałach do których może wchodzić zmieniamy Join Power (i_channel_needed_join_power) na 5 lub mniejszy.
Na kanały które nie może wchodzić ustawiamy Join Power na większy niż 5.

 

Scenariusz obrazuje rozwiązanie na grupie Guest. To samo możemy zrobić na innych, np.  uprzywilejowanych grupach. Przykładowo umożliwić tylko grupie Server Admin wejście na dany kanał. Ustawiamy  i_channel_join_power na 75 i na kanale Join Power również na 75. Wtedy tylko on będzie miał możliwość wejścia na niego.